• No MSG or Preservatives

  Không bột ngọt
  Khong chất hoá học bảo quản thực phẩm

 • No Artificial Colors or Flavors

  Không máu nhân tạo

  Không mũi nhân tạo

 • No Irradiation Seasoning

  Không chất phóng xạ